privacy policy ceepo benelux

CEEPO Benelux acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. CEEPO Benelux is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en voor welke doeleinden dit gebeurt.

cookie policy ceepo benelux

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. Ook via derden die door CEEPO Benelux zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In dit Cookie Policy informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.
プライバシーポリシー

Privacy Policy

T
R
I
A
T
H
L
O
N

B
I
K
E
S
S
P
E
C
I
F
I
C

G
E
O
M
E
T
R
Y